Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Projelerimiz

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN 

BÖLÜMÜMÜZDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER

TUBİTAK

 

PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BÜTÇE
TÜBA-Lenf kanserinin teşhisi için pratik, ekonomik, hassas ve taşınabilir immunosensör dizaynı ve çip teknolojisine entegrasyonu Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
TÜBITAK-1001: Tümör-ilişkili otoantikorlar için kullan-at biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi (113Z678) Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK 311.500
TÜBİTAK: Bir akciğer kanseri biyomarkeri haptoglobin tayinine yönelik elektrokimyasal temelli biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
TÜBİTAK: Meme Kanseri Biyomarkerları İçin Elektrokimyasal Biyosensör Sistemleri Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
TÜBİTAK: Biyosensör sistemlerinin kanser biyomarkerlarının tayininde kullanımlarının araştırılması Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
TÜBİTAK: TSH reseptöründeki mutasyonların tayini için elektrokimyasal biyosensör sistemleri geliştirilmesi ve uygulamaları Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
TÜBİTAK: Biyosensör Teknolojisinin Gıda Katkı Maddelerinin Tayini Amacıyla Geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
TÜBİTAK: Screen Printed Microbial Sensors Biodetection of Phenolic Compounds Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
TÜBİTAK: İmmünoelektrokimyasal Biyosensör Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve İmmünolojik Analizlerde Kullanımı Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
TÜBİTAK: Kan şekeri glukoz tayini için non invaziv elektrokimyasal ölçüm cihazına ait donanım ve yazılımların tasarımı ve geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
TÜBİTAK: Gıda güvenliğinde büyük önem taşıyan aflatoksin analizleri için elektrokimyasal impedans spektroskopisi esaslı biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
BAP: Nörodejeneratif Hastalıkların Erken Teşhisi Için Elektrokimyasal Biyosensör Sistemleri Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK 14728
BAP: Yeni Biyoalgılama Sistemlerinin Geliştirilmesi Ve Bazı Hastalık Belirteçlerinin Tayinlerinde Kullanılması Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK 14940
BAP: Glutatiyon Tayinine Yönelik Biyosensör Geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
BAP:Bazı meme kanseri biyomarkerlarının ekonomik ve duyarlı analizine yönelik elektrokimyasal ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
BAP: Bazı Hastalıkların Erken Teşhisinde Tek Kullanımlık Biyoalgılama SistemlerininGeliştirilmes Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK 4000
BAP: beta galaktozidaz aktivitesinin belirlenmesinde biyosensör temelli ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK  
BAP: Kanser Erken Teşhis Ve Tayininde Kullanılan Tek Kullanımlık Biyosensör Sistemlerinde Ara Yüzey MateryaliOlarak Uyumlu Fonksiyonel Gruplar Taşıyan Polimer Sentezi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı) 10.000
BAP: Paratroidism ve Paratroid kanserinin teşhisi için yeni bir biyosensör geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
BAP: Biyosensör sistemlerine farklı bir yaklaşım Katalaz aktivitesinin tayinine yönelik biyosensör geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
BAP: Ürat Oksidaz Peroksidaz Çiftli Enzim Sistemine Dayalı Biyosensör Geliştirilmesi ve Fizyolojik Sıvılarda Ürik Asit Tayininde Kullanılması Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
BAP: Bazı Gıda Ürünlerinin Tazelik Kontrolleri İçin Ksantin Oksidaz Temelli Biyosensörlerin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK (Araştırmacı)  
TÜBİTAK:Ayarlanabilir Ve Çoklu Renk Emisyonu Verebilen Kinolin Polimerlerin Sentezleri Ve Karakterizasyonlari (113Z265) Doç.Dr. Özgür ÖZAY (Araştırmacı)  
TÜBİTAK:Metalik Nanopartiküllerin Polimerik Hidrojel Ağ Yapılarında Sentezlenmesi ve Bunların Katalizör Olarak Kullanımı (108T222) Doç.Dr. Özgür ÖZAY  
TÜBİTAK:Biyouyumlu Ve Biyobozunabilir Özellikteki Mikron Ve Nano Boyutlu Hiyaluronik Asit Hidrojel Partiküllerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve İlaç Salımı Alanlarındaki Uygulamalarının Araştırılması Doç.Dr. Özgür ÖZAY  
BAP:Etilendiamin bisborenden hidroliz ile hidrojen gazı üretimi Doç.Dr. Özgür ÖZAY  
BAP:Hidrojen Üretimi İçin Çeşitli Metal Kompozitlerin Geliştirilmes Doç.Dr. Özgür ÖZAY  
BAP:Metal İyonları İçin Kolorimetrik Sensör Özelliği Taşıyan Yeni Tür Hidrojellerin Sentezi ve Çevresel Uygulama Alanlarının Araştırılması

Doç.Dr. Özgür ÖZAY

 
BAP:Değişik Boyutta ve Yapıda 4-Vinilpiridin (4-VP) Esaslı Polimerik Materyaller ve Bunların Uygulama Alanlarının Araştırılması Doç.Dr. Özgür ÖZAY (Araştırmacı)  
BAP:Çan Termik Santrali Üretim Atığı Uçucu Küllerinin Seramik Üretiminde Kullanılması Doç.Dr. Özgür ÖZAY (Araştırmacı)  
BAP:Yapısında Amino Grubu bulunduran organik bileşiklerden radikalik metotla amino grubunun çıkarılması reaksiyonlarının incelenmesi Doç.Dr. Özgür ÖZAY (Araştırmacı)  
TUBİTAK-3001: Lipozomlar içerisine enkapsüle edilmiş kıkırdak hücre dışı matriks bileşenlerinin insan adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin kondrojenik farklılaşması üzerine etkisinin incelenmesi Dr. Öğretim Üyesi Y. Emre ARSLAN 78.000

ÇOMÜ-BAP

PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BÜTÇE
Kolesterol Tayininde Kullanaılabilecek Amperometrik Biyosensör Geliştirilmesi Doç Dr. Zikriye ÖZBEK 19.999
Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Sığır Tibiası'nın Hücrelerinden Arındırılması ve Karakterizasyonu Dr. Öğretim Üyesi Y. Emre ARSLAN 14.989
Melia azaderach L. Ektraktlarının Hazırlanması ve İnsan Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Davranışları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Dr. Öğretim Üyesi Y. Emre ARSLAN 19.973

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- TEKNOGİRİŞİM