Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Projelerimiz

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ELEMANLARI TARAFINDAN 

BÖLÜMÜMÜZDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER

TUBİTAK

PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BÜTÇE
TUBİTAK-3001: Lipozomlar içerisine enkapsüle edilmiş kıkırdak hücre dışı matriks bileşenlerinin insan adipoz kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin kondrojenik farklılaşması üzerine etkisinin incelenmesi Yrd. Doç Dr. Y. Emre ARSLAN 78.000

ÇOMÜ-BAP

PROJE ADI YÜRÜTÜCÜ BÜTÇE
Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Sığır Tibiası'nın Hücrelerinden Arındırılması ve Karakterizasyonu Yrd. Doç Dr. Y. Emre ARSLAN 14.989
Melia azaderach L. Ektraktlarının Hazırlanması ve İnsan Adipoz Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Davranışları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yrd. Doç Dr. Y. Emre ARSLAN 19.973
Kolesterol Tayininde Kullanaılabilecek Amperometrik Biyosensör Geliştirilmesi Yrd. Doç Dr. Zikriye ÖZBEK 19.999

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- TEKNOGİRİŞİM