Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Araştırma Konuları

 • Biyosensörler
 • Enzimler
 • Protein saflaştırma teknikleri
 • Nanobiyoteknoloji
 • Mikrobiyal Fizyoloji, Aminoasit Biyokimyası
 • İnce Filmlerin Fiziksel Karakterizasyonu
 • Gaz Sensörleri
 • Sensör Dinamiğinin Kinetik Süreçlerinin Matematiksel Olarak Modellenmesi
 • Hidrojeller
 • Kök/Hücre Kültürleri
 • Biyomalzemeler
 • Doku Mühendisliği
 • Rejeneratif Tıp
 • Biyoreaktör Tasarımı
 • Hücresel Tedaviler
 • Tekstil Boyar Maddelerinin Mutajenitesinin Araştırılması
 • Nükleik Asit Bağlı Silika Membran Teknolojisi
 • Rekombinant Enzim Üretim Teknolojisi
 • Bakteri DNA Tanı Kitleri Üretim Teknolojisi
 • Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
 • İyonize Radyasyonun Genetik Tanılama Teknolojisi
 • DNA Temelli Gıda Adli Bilimi
 • Moleküler Yöntembilim Teknolojisi
 • DNA izolasyon ve Analiz Kiti Teknolojileri