Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Genel Bilgi


Mühendislik, etik değerlerin gözetiminde, bilimi kullanarak talepleri karşılayan ürünler tasarlamak ve üretmektir. Bilimsel yöntemlerin, teknolojinin ve doğal kaynakların insan yararına en uygun şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Mühendisliğin bir çeşidi olan biyomühendislik, temelde fizik, kimya, biyoloji ve yaşam bilimlerinden oluşmaktadır.

Biyomühendislik, dokulara, hücrelere ve moleküllere mühendislik ve doğa bilimleri ilkelerinin uygulanmasıdır. Biyoteknoloji ile yakından ilişkili olan biyomühendislik, endüstriyel proseslerde mühendislik bilgisi ve biyolojik bilginin uygulanması ile ilgilenmektedir. Bu iki alanın da uygulamaları mühendislikte yaygın kullanıldığı kadar tıbbi ve doğa bilimlerinde de kullanılmaktadır.

Biyomühendislik, moleküler biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hücre metabolizması ile, temel mühendislik ve malzeme bilimlerindeki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlara uygulandığı disiplinler arası bir bilim dalıdır ve Biyoproses Mühendisliği, Genetik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendislik alt dallarından oluşur.

Biyomühendisliğin diğer mühendislik dallarından farkı, mühendislik ilkelerini canlı sistemlere uygulamasıdır. Farklı bilim dallarını bir araya getiren biyomühendislik, her zaman toplumun ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek ve aynı zamanda, hem bilimsel gelişmelere hem de insan sağlığı ve yaşamına yön verecek niteliktedir.

Prof. Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK