Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Lisans

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans Öğrencisi Alınması Planlanmaktadır.