Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü

Lisans

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans Öğrencisi Alınacaktır. (Kontenjan Sayısı : 40)